O nás

Příspěvková organizace Služby Města Veselí nad Moravou vznikla sloučením příspěvkových organizací Technické služby Veselí nad Moravou a Správa zámeckého parku Veselí nad Moravou, na základě rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne 13.9.1999. Město Veselí nad Moravou, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace Služby Města Veselí nad Moravou, rozhodl na základě zřizovací listiny o výkonu těchto činností:

HLAVNÍ ČINNOST

 • Správa zeleně
 • Správa místních a účelových komunikací včetně mostů a parkovišť
 • Provoz sběrného dvora, nakládání s odpady, nebezpečnými odpady
 • Správa veřejných prostranství, městského mobiliáře, dopravního a orientačního značení
 • Správa veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení
 • Správa dětských hřišť a sportovišť
 • Správa zámeckého parku
 • Správa a údržba smuteční síně a městských hřbitovů
 • Koupaliště, kluziště
 • Správa kulturních památek města
 • Výkon veřejné služby

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 • Silniční motorová doprava
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Ostatní doplňková činnost vhodná k provozování na majetku svěřeném příspěvkové organizaci a na majetku příspěvkové organizace

Statutárním orgánem zastupujícím SMV navenek je ředitel. Výše uvedené činnosti zajišťuje 60 stálých zaměstnanců a cca 20 sezónních pracovníků.

 

pdf Zřizovací listina SMV