• Staráme se

  Staráme se

  o čistotu a krásu našeho města

 • UDRŽUJEME

  UDRŽUJEME

  veřejná prostranství, hřiště, sportoviště...

 • OPRAVUJEME

  OPRAVUJEME

  komunikace, chodníky, osvětlení...

Smuteční obřady, evidence hrobových míst...

Výsadba stromů a záhonů....
Chodníky, vjezdy,  dopravní značení...
Údržba, modernizace a budování nových hřišť...
Provoz, správa, opravy, výstavba...
Čtrnáctimetrová skluzavka Niagára...

Sportovní vyžití v centru města...

Zametací stroje Bucher City Cat, Mercedes Unimog, Jungo Jet….

Odstraňování sněhu a náledí, posyp, chemické ošetření...

Aktuality

Svoz vánočních stromků

Během celého ledna provádím svoz vánočních stromků. Svoz se provádí dle aktuální potřeby....

Celoroční údržba a očista cyklostezek

Díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje "Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a...

PF 2024

Oprava kříže - hřbitov Milokošť

Za pomoci grantu, který SMV udělilo Město Veselí, se podařilo během června a července...