• Staráme se

  Staráme se

  o čistotu a krásu našeho města

 • UDRŽUJEME

  UDRŽUJEME

  veřejná prostranství, hřiště, sportoviště...

 • OPRAVUJEME

  OPRAVUJEME

  komunikace, chodníky, osvětlení...

Smuteční obřady, evidence hrobových míst...

Výsadba stromů a záhonů....
Chodníky, vjezdy,  dopravní značení...
Údržba, modernizace a budování nových hřišť...
Provoz, správa, opravy, výstavba...
Čtrnáctimetrová skluzavka Niagára...

Sportovní vyžití v centru města...

Zametací stroje Bucher City Cat, Mercedes Unimog, Jungo Jet….

Odstraňování sněhu a náledí, posyp, chemické ošetření...

Aktuality

Změna ve vyřizování smluv o pronájmu reklamní plochy

Od 1.9.2023 dochází ke změně ve vyřizování smluv na pronájem reklamní plochy. Smlouvy na umístění reklamních...

Oprava kříže - hřbitov Milokošť

Za pomoci grantu, který SMV udělilo Město Veselí, se podařilo během června a července...

Cedulky ke stromům v parku

Díky grantovému programu města Veselí nad Moravou s prioritou ochrany životního prostředí mohli...

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svob. přístupu k informacím 28.03.2023 2023-01...