Oprava kříže - hřbitov Milokošť

Za pomoci grantu, který SMV udělilo Město Veselí, se podařilo během června a července zrekonstruovat centrální kříž nacházející se na hřbitově v Milokošti. Dílo z buchlovského pískovce, které vzniklo pravděpodobně dle L.P. v r. 1902 odborně nyní restauroval p. Mgr. Martin Slovák ak. soch. restaurátor.

Ten také provedl restaurátorský průzkum, na základě kterého byla provedena komplexní rehabilitace celého objektu. Kamenná architektura objektu kříže a její jednotlivé části byly očištěny od napadení mechů a lišejníků a od smogových částic z ovzduší a od dýmu z parafínových svíček. P. Slovák provedl chybějící modelaci zerodovaného povrchu, včetně výrazové barevné retuše. Dále aplikoval na povrch všech kamenných částí konsolidační (zpevňující) látku na bázi organokřemičitanu. Rekonstruovány byly poškozené a chybějící plastické prvky – především v oblasti drapérií a detailů poškozené architektury podstavce. V případě ostatních defektů silně erodovaného povrchu plastiky Ježíše Krista byla provedena lokální plastická retuš. Nesoudržné, dožilé tmely byly dle možnosti odstraněny. Všechny nové tvarové doplňky a retuše byly provedeny v minerálním tmelu tzv. – umělý kámen – imitujícím autentickou kamennou hmotu. Jako prevence proti bujení mechů a lišejníků byl povrchově aplikován nátěr roztoku biosanace a celek komplexně opatřen konzervantem s hydrofobním efektem.

Zručné ruce pana Slováka napomohly k uchování neogotického díla, které je dokladem řemeslné zručnosti a kamenosochařské práce našich předků ze zač. 20. stol. Celková náklady na rekonstrukci kříže vyšly na 205.000 Kč.


Partnerem grantového projektu je Město Veselí nad Moravou:

 

Město Veselí nad Moravou


Na hřbitově byl také znovu obnoven nátěr vstupních bran. 

brána hřbitov M