Mytí kontejnerů

Mírnou zimu využili zaměstnanci SMV k mytí kontejnerů určených pro sběr papíru, plastu, barevného a bílého skla. Nejprve proběhlo předmytí kontejneru, a pak se odmočené nánosy špíny, mechu a řas odstranily za pomoci vysokotlakého čističe.

Tímto způsobem se umylo celkem 220 ks kontejnerů na tříděný odpad z 54 sběrných míst ve Veselí. Mytí kontejnerů není naší standartní službou. Věříme proto, že tato akce přispěla ke zlepšení stavu míst určených ke shromažďování odpadu, a zároveň bude další motivací k zodpovědnému přístupu ke třídění odpadu.