Výsadba dřevin na městském hřbitově

Začátkem jara byly během pravidelné údržby městského hřbitova vykáceny vážně poškozené stromy – břízy, které již byly zdraví a majetku nebezpečné. V rámci zkvalitňování veřejného prostoru a zlepšení životního prostřední nyní proběhla výsadba nových dřevin. Celkem se jedná o 22 ks jehličnatých stromů, z toho 10 ks jalovců a 12 ks tújí.


Stromy jsou vysazeny na jinak těžko využitelné ploše v majetku města a funkčně a esteticky oživují a doplňují stávající vysazenou zeleň, proto důrazně žádáme majitele okolních hrobů a ostatní návštěvníky hřbitova, aby nezasahovali do růstu těchto jehličnanů, např. ořezem, popř. je jinak nepoškozovali a případné požadavky řešili vždy nejprve se správou hřbitova. Naši pracovníci vám rádi a ochotně pomohou.

.