Bloková očista města

Služby Města Veselí nad Moravou připravují blokovou očistu vozovek, parkovišť a odstavných ploch.

Práce jsou naplánovány na měsíc duben až červen. Úklid budeme provádět na veřejných parkovacích plochách na sídlištích a jednotlivých ulicích města. Součástí prací bude odstranění případných nánosů zeminy, ruční vymetení nedostupných míst, strojní úklid celé plochy a případná oprava povrchu vozovky. Úklid komunikací bude probíhat vždy ve čtvrtek od 7:00 hod do 13:00 hod. a začíná 28.4.2022. Jednotlivé lokality budou s dostatečným předstihem vyznačeny přenosným dopravním značením s datem očisty. 

Prosíme občany, aby se svými vozy vyklidili parkoviště a jednotlivá stání v daném termínu a tím umožnili bezproblémovou očistu. Termín úklidu jednotlivých částí města je orientační, vlivem počasí a dalších okolností může dojít ke změnám a stanovení náhradních termínů. Bloková očista bude prováděna ve spolupráci s MĚPO, proto vyzýváme majitele vozidel o přeparkování, ohleduplnost a spolupráci při zajištění úklidu komunikací.

Děkujeme za pochopení.

 

.