O násPříspěvková organizace Služby Města Veselí nad Moravou vznikla sloučením příspěvkových organizací technické služby Veselí nad Moravou a Správy zámeckéh parku Veselí nad Moravou, na základě rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne 13.9.1999. Město Veselí nad Moravou, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace Služby Města Veselí nad Moravou, rozhodl na základě zřizovací listiny o výkonu těchto činností:

HLAVNÍ ČINNOST

 • Správa zeleně: sečení a udržování trávníků, prořez keřů a kácení stromů
 • Správa místních a účelových komunikací včetně mostů a parkovišť: údržba chodníků, parkovišť a cyklotras
 • Provoz Sběrného dvora: nakládání s odpady, nebezpečnými odpady
 • Správa veřejných prostranství: údržba a oprava městského mobiliáře, značení cyklistických tras, naučných stezek
 • Správa veřejného osvětlení: opravy a rekonstrukce rozvodů
 • Správa dětských hřišť: údržba a rekonstrukce dětských hřišť
 • Správa zámeckého parku
 • Pohřebnictví: správa a údržba Smuteční síně a městských hřbitovů
 • Koupaliště: údržba areálu koupaliště, rekonstrukce a modernizace
 • Správa kulturních památek města
 • Výkon veřejné služby

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 • Doprava: rozvoz a svoz kontejnerů
 • Práce hlavní a přidružené stavební výroby
 • Investorská činnost související s hlavní činností
 • Ostatní doplňková činnost vhodná k provozování na majetku svěřeném příspěvkové organizaci a na majetku příspěvkové organizace


ORGANIZAČNÍ SCHEMA SLUŽEB MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU POČET PRACOVNÍKŮ K 1.1.2017 zaměstnávají na pracovní smlouvu:

56 pracovníků THP 8 pracovníků

 

Statutárním orgánem SMV je ředitel, který je jmenován Radou města Veselí nad Moravou. Od roku 2009 tuto funkci zastává ředitel Pavel Bouda. Jeho zástupcem je Ing. Jana Ondrůšová.


V letních měsících při provozu koupaliště zaměstnává SMV na dohodu o provedení práce: 

Plavčík Pokladní
8 plavčíků 4 pracovníci

 

 

V rámci výkonu veřejné služby zaměstnávají zájemce o tuto zákonem danou povinnost všem, kdo splňuje podmínky zákonem stanovené pro výkon veřejné služby.


http://sluzby-veseli.cz/historie?print&